Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Thư viện hướng dẫn

GLOBE cung cấp các khóa đào tạo trên toàn thế giới. Để cung cấp dữ liệu chất lượng cao cho cộng đồng khoa học, giáo viên được đào tạo về quy trình thu thập dữ liệu GLOBE. Tài liệu GLOBE được viết và xem xét bởi các nhà khoa học.

Góc nghệ thuật

Học sinh trong lớp học giáo dục nghệ thuật làm việc với bản đồ, vẽ sơ đồ cảnh quan, và nghiên cứu màu đất. Giáo viên, điều phối viên quốc gia và các nhà khoa học cũng sử dụng nghệ thuật để truyền đạt ý tưởng của họ.

Tiến hành GLOBE

Cho dù đó là tham gia vào một chiến dịch đo đạc, làm việc trên một hoạt động học tập, thu thập dữ liệu, nhập dữ liệu, hoặc chia sẻ một dự án nghiên cứu của sinh viên, có rất nhiều cách để “Tiến hành GLOBE!”

Trò chơi – Đố vui

Các hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động ngoài trời, kết bạn mới, và đố vui.

Tiến hành GLOBE

Đăng ký tham gia

Đăng ký trở thành thành viên GLOBE

Đào tạo giảng viên GLOBE

Đào tạo giảng viên GLOBE (hội thảo đào tạo)….

Cập nhập dữ liệu trên Globe toàn cầu

Cập nhập dữ liệu trên Globe toàn cầu….

Tin tức

 

To Top