Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Tiến hành GLOBE

 • Giới thiệu (Chương trình Globe Việt Nam, Đội ngũ cán bộ, nhà khoa học, …)
 • Tin tức – Sự kiện (tin tức trong nước, tin tức nước ngoài, Globe star)
 • Tiến hành GLOBE
  • Đăng ký tham gia
  • Đào tạo giảng viên GLOBE (hội thảo đào tạo)
  • Cập nhập dữ liệu trên Globe toàn cầu
 • Góc GLOBE
  • Thư viện hướng dẫn
   • Chủ đề đất: Tài liệu hướng dẫn – Bài giảng: file .doc, .pdf, .ppt; Hình ảnh: jpeg, gif,.. (định dạng phổ biến); Video: link từ youtube
   • Chủ đề nước
   • Chủ đề không khí
   • Chủ đề mây
  • Góc nghệ thuật (Arts Corner)
   • Trái đất trong mắt em (Earth in your eyes): các bức tranh của học sinh vẽ về môi trường
  • Environmental Cartoon
  • Trò chơi – Đố vui (Game, Đố vui khoa học về mây)
 • Cộng đồng GLOBE (Đối tác – Thành viên)
  • Lợi ích tham gia cộng đồng Globe
  • Mạng lưới các trường
  • Tình nguyện viên
  • Các hoạt động
  • Diễn dàn

No Comments

Enroll Your Words

To Top