Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

CHƯƠNG TRÌNH GLOBE VIETNAM

Mục đích và tiêu chí

Xây dựng và phát triển website cho Chương trình Globe tại Việt Nam phục vụ giáo dục cộng đồng.

Website được thiết kế dựa trên tiêu chí vui, hấp dẫn, hướng tới đối tượng là các em học sinh phổ thông (từ 13 đến 18 tuổi).

Thông tin về Chương trình GLOBE Việt Nam

 

  • Tên chương trình:

THE GLOBE PROGRAM VIETNAM

Globe Learning Observations to Benefit the Environment

  • Thông tin liên hệ:

Văn phòng GLOBE Việt Nam

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tòa nhà VNSC (A6), số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam.

Email: globevietnam@vnsc.org.vn

 

To Top